Salut Pública

La Unitat de Salut Pública proporciona a la població de Montcada i Reixac els mitjans necessaris dirigits als desenvolupament de millors condicions de salut individuals i col·lectiva. Els nostres esforços es concentren en construir polítiques públiques favorables, crear ambients que afavoreixin la Salut, desenvolupar i potenciar les habilitats personals, reforçar les accions comunitàries i reorientar els serveis de salut.

El programa de promoció de la salut es construeix sota quatre eixos fonamentals: incloure la perspectiva de gènere en el disseny i desenvolupament dels problemes de salut, sempre que sigui pertinent pel cas; promoure la participació del col·lectius diana en les intervencions de salut; garantir i prioritzar els programes de salut que s'inicien segons el criteri de permanència en el territori i promoure la transversalitat dels programes.

ON SOM

Av. de la Unitat, 6 (Àrea Social)
Tel. 935 726 474
A/e: saluticonsum@montcada.org
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h
Cap tècnica: Laura Palomeque
Inspector de Salut Pública: Claudio Marcos

38733 visites

imprimir
Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org