Ajuntament de Montcada i Reixac

La nostra OAC Virtual, en la seva línia de millora en els processos d´accés a la nostra administració, posa al servei de la ciutadania la nova carpeta ciutadana, on podreu demanar un justificant d´empadronament, gestionar els vostres rebuts, veure els vostres expedients oberts amb l´Ajuntament i validar documents, entre d´altres serveis. Próximament anirem afegint altres tràmits, com ara el justificant de convivència o el registre telemàtic.

Mireu al menú de l´esquerra el llistat de certificats digitals i com obtenir-los

Tramitar con certificado digital

 Formes de tramitació
ÀREA PRESIDÈNCIA I SERVEIS GENERALSPresencialInternet
   
Consulta d'expedients ok X
Queixes i suggeriments ok ok
Sol·licitud celebració matrimoni civil per l'Alcaldia ok X
Targeta d'armes (4a categoria). Tipus A i B ok X
Tramitació IdCAT ok X
 Formes de tramitació
ÀREA SOCIALPresencialInternet
   
Balnearis IMSERSO ok X
Bonificacions Montcada Aqua ok X
Cens d'animals de companyia ok X
Inscripcions a concursos i premis ok X
Subvencions ok X
Targeta d'aparcament disminuïts ok X
 Formes de tramitació
HISENDAPresencialInternet
   
Alta de contragual ok X
Alta de gual ok X
Avanços i autoliquidacions de l'IVTNU ok X
Baixa de gual ok X
Bonificacions i exempcions ok X
Canvi del titular dels nínxols ok X
Certificats Àrea Econòmica ok X
Cobrament de multes de trànsit i retirada de vehicles ok X
Constitució d'avals i garanties ok X
Consulta de dades de Padró fiscal ok ok
Devolucions d'ingressos indeguts ok X
Domiciliació de rebuts de padrons fiscals ok ok
Fraccionaments i ajornaments ok X
Justificants d'hisenda ok X
Modificacions al padró de guals i pèrdua de placa ok X
Permís per a la col·locació de làpides i altres objectes de decoració als nínxols ok X
Punt d'informació cadastral ok X
 Formes de tramitació
MONTCADA COMUNICACIÓPresencialInternet
   
Cartes de la ciutadania per publicar a La Veu ok X
Columnes d'informació ok X
 Formes de tramitació
PADRÓ D'HABITANTSPresencialInternet
   
Alta Padró d'habitants ok X
Alta Padró d'Habitants per naixement ok X
Baixa de Padró d'Habitants per defunció ok X
Canvi de domicili ok X
Cens electoral, reclamacions ok X
Justificant d'empadronament ok ok
Modificació de dades al Padró d'Habitants ok X
 Formes de tramitació
SECRETARIAPresencialInternet
   
Compulsa de documents ok X
Consulta de Registre ok X
Registre d'entrada ok X
 Formes de tramitació
TERRITORI - ALTRES LLICÈNCIES D'ACTIVITATSPresencialInternet
   
Llicència municipal d'activitats annex IV ok X
 Formes de tramitació
TERRITORI - FINESTRA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE)PresencialInternet
   
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats ok ok
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) ok ok
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient ok ok
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (Bars, restaurants i similars) ok ok
Comunicació prèvia d'obertura ok ok
Consulta prèvia de classificació de l'activitat ok ok
Declaració responsable d'obertura ok ok
Declaració responsable en matèria de salut alimentària ok ok
Llicència ambiental (Annex II) ok ok
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis ok ok
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats ok ok
 Formes de tramitació
TERRITORI I VIA PÚBLICAPresencialInternet
   
Accés als expedients finalitzats de l'Àrea Territorial ok X
Certificats Urbanístics ok X
Consulta sobre expedients de l'Àrea Territorial ok X
Fires, Festes Majors ok X
Llicència primera ocupació ok X
Llicències de parcel·lacions Urbanístiques ok X
Ocupació via pública ok ok
Ocupació vía pública per a entitats ok X
Placa informativa d'obra ok X
Règim de comunicació annex III ok X
Règim de comunicació annex V ok X
Reserva d'estacionament per disminució ok X
Targeta de transport metropolità ok X
 Formes de tramitació
VARISPresencialInternet
   
Responsabilitat patrimonial ok X
Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org