Ajuntament de Montcada i Reixac

Punt d'informació cadastral

PRESENCIAL OAC

Descripció:

L'objectiu del procediment és sistematitzar els processos necessaris per tal de gestionar les sol·licituds que els ciutadans facin al Punt d'Informació Cadastral.
Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i cartografia cadastral.

Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu a bens immobles de la seva titularitat.

Servei de certificació negativa de bens immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Requisits:

En el servei de consulta lliure, l'únic requisit és la sol·licitud escrita.
En el servei de dades protegides, cal ser titular cadastral.

Documentació a aportar:

DNI o NIF original.
En cas de representació autorització signada i fotocòpia del DNI

Taxes: Aquest procediment no està subjecte a taxes

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org